เข้าร่วมปาร์ตี้ขอบคุณลูกค้า


บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าโดย บริษัท สากล อินเตอร์เทรด 1991 จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายให้กับบริษัท บี.กริม เทรดดิ้งคอร์เปอเรชั่น โดยคุณธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้บริหารได้กล่าวต้อนรับลูกค้าอย่างอบอุ่น