บี.กริม เทรดดิ้ง ตั้งเป้าเติบโต 75% ด้วยจุดแข็งเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม


บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าวิศวกรรมชั้นนำจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก ตั้งเป้าเติบโต 75% พร้อมรายได้รวม 1.4 พันล้านบาท ในปี 2556 ด้วยจุดแข็งความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนและออกแบบระบบจนถึงการให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดระยะการดำเนินโครงการจนเสร็จสมบูรณ์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

“ภายหลังจากที่ก่อตั้งห้างขายยาสยามดิสเป็นซารี่ในปี 2421 หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปี บี.กริม ได้ขยายธุรกิจด้วยการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย รวมถึงการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน นับเป็นจุดเริ่มต้นในอดีตของธุรกิจที่สืบทอดการนำเข้าสินค้าของ บี.กริม จนกลายมาเป็น บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ในปัจจุบัน” นายธีระพงษ์ บุญรอดชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าว

บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มบริษัท บี.กริม ทำหน้าที่เปรียบเสมือนบริษัทที่บ่มเพาะธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงธุรกิจต่างๆ พร้อมช่วยทำการตลาดให้กับสินค้าคุณภาพประเภทต่างๆ ของบริษัทที่อยู่ภายใต้ กลุ่มบริษัท บี.กริม

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางด้านเทรดดิ้ง เราจะขยายธุรกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นด้วยศักยภาพของทีมงานมืออาชีพที่ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผสานกับความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับซัพพลายเออร์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมการให้บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 

บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ประกอบด้วย 4 หน่วยธุรกิจ ซึ่งแบ่งตามประเภทของสินค้า ในปีที่ผ่านมามีรายได้ทั้งสิ้น 819 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเติบโตของแผนกวิศวภัณฑ์พลังงาน 

แผนกวิศวภัณฑ์ไฟฟ้า ตั้งเป้าเติบโตที่ 44% คิดเป็นรายได้ 115 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในบริเวณภาคตะวันออกที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคกลาง ที่ส่วนใหญ่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากำลัง อาทิ อุปกรณ์ของฮุนได และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมของ เคเอสบี และ ยูเอส มอเตอร์ส ในขณะที่ยังทำตลาดสินค้าอื่นๆ ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ อาทิ    ปั๊มและเครื่องกรองน้ำของเดวี่ วอเตอร์ โปรดักส์ จากประเทศออสเตรเลีย หม้อแปลงไฟฟ้าของยีอี   สวิตช์เกียร์และเบรกเกอร์ของซีเมนส์  

แผนกเครื่องกล ตั้งเป้าเติบโต 10% คิดเป็นรายได้ 240 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขยายฐานลูกค้าใน  กลุ่มพลังงาน และกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปั๊มขนาดใหญ่ โดย บี.กริม เทรดดิ้ง      คอร์เปอเรชั่น ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำดับเพลิงและปั๊มน้ำที่ใช้ในระบบควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารของแพทเทอร์สัน  ปั๊มน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเคเอสบี เช่น ปั๊มที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งปั๊มจุ่มที่ใช้บำบัดน้ำเสียของซีนิท และระบบดับเพลิงภายในอาคารด้วยเคมีที่ปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อมของซีเมนส์

บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น ยังตั้งเป้าเติบโตของแผนกเครื่องปรับอากาศที่ 20% คิดเป็นรายได้ 60 ล้านบาท โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศหลากรุ่น และระบบทำความความเย็นที่มีประสิทธิภาพจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง แคเรียร์ และ โตชิบา โดยที่บริษัทจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเริ่มตั้งแต่การออกแบบวางระบบ การติดตั้ง การซ่อมและบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มความสะดวก สบายและมีประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศภายในบ้าน อาคารสำนักงาน และโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท  ยังมีแผนการขยายธุรกิจเครื่องปรับอากาศไปยังตลาดแห่งใหม่ในประเทศพม่าอีกด้วย

แผนกวิศวภัณฑ์พลังงาน บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ (HRSG) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวของ โฟกท์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล อินคอร์เปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมสำหรับ HRSG ที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการให้บริการหลังการขายกับอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย โดย บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น คาดหวังการเติบโตของแผนกเอชอาร์เอสจีในปี 2556 อย่างน้อย 120% คิดเป็นรายได้ 1,023 ล้านบาท เนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจพลังงานภายในประเทศ

ในปี 2556 บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น มีแผนนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 2 ชนิด ได้แก่ ห้องบำบัดด้วยอ๊อกซิเจนความกดบรรยากาศสูง (Hyperbaric chamber) ของไรเมอร์ส ซิสเต็ม ซึ่งเป็นห้องที่ถูกออกแบบเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยด้วยการหายใจด้วยอ๊อกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ภายใต้สภาพความกดบรรยากาศสูงที่มากกว่า เมื่อเทียบกับการให้อ๊อกซิเจนที่ความกดบรรยากาศปกติ เพื่อใช้ในการบำบัดอาการป่วยจากความกดดันที่ลดลง (decompression sickness หรือ DCS) ในนัก  ดำน้ำ และการบำบัดรักษาโรคอื่นๆ และกล้องไฮเดฟฟินิชั่น ทั้งเดย์ไลท์และอินฟราเรดที่ให้กำลังขยายและภาพที่มีความคมชัดสูง เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ในการถ่ายทำภาพยนตร์    การถ่ายทอดสัญญานโทรทัศน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การตรวจสอบประสิทธิภาพของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง การรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศ