บี.กริม เทรดดิ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโซลูชั่นปั๊มน้ำ โดยเราเป็นผู้แทนจำหน่ายปั๊มน้ำนำเข้าจากสหรัฐฯ Patterson Pumps เพียงแห่งเดียวในไทย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำ KSB จากประเทศเยอรมนี และปั๊มน้ำ Zenit Submersible จากประเทศอิตาลี