เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
(Split Type Air Conditioners)

ประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงทั้งชุดคอยล์เย็นและชุดคอยล์ร้อน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนมีชุดคอยล์เย็นและชุดคอยล์ร้อนแยกออกจากกัน โดยจะเชื่อมต่อกันแบบหนึ่งชุดต่อหนึ่งชุด ซึ่งเป็นแบบที่ได้ร้บความนิยมมากที่สุด ไม่ซับซ้อน ติดตั้งง่ายกว่าระบบอื่นๆ เหมาะสำหรับห้องนอน ห้องนั่งเล่น และร้านขนาดเล็ก