โหลดเซ็นเตอร์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตหลายตู้ และเหมาะสำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดกลางและใหญ่ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะใช้ไฟ 3 เฟส 4 สาย มีสองชนิด 1 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ชนิด Main Lugs และ 2 ตู้โหลดเซ็นเตอร์ชนิด Main Circuit Breaker