เครื่องสูบน้ำ HVAC

Patterson EnviroFlo ™ Series
โซลูชั่นประหยัดพลังงาน HVAC Pumping

เครื่องสูบน้ำ HVAC แพทเทอร์สัน ออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน ง่ายต่อการดูแลรักษา ลดการใช้พลังงาน จึงเหมาะสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม