ATS Automation Transfer Switch Controller

ข้อมูลสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ทำหน้าที่เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักไปยังแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ อุปกรณ์จะสั่งงานตรงไปที่เซอร์กิตเบรคเกอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ให้ทำการสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า และเมื่อแหล่งจ่ายไฟกลับมาทำงานปกติ อุปกรณ์จะเปลี่ยนแหล่งจ่ายจากแหล่งจ่ายไฟสำรองกลับมายังแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติ

 

คุณสมบัติ

แคตตาล็อคสินค้า