เครื่องสูบน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เหตุการณ์ไม่คาดฝันด้านอัคคีภัยสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ผู้ประกอบการควรมีและใส่ใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นั่นก็คือเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มีสำนักงานหรือโรงงานก็ตาม การมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเอาไว้จะช่วยสร้างความอุ่นใจต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น

มาทำความรู้จักและเข้าใจกับเครื่องสูบน้ำประเภทต่าง ๆ และการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงเหตุผลว่าทำไมอุปกรณ์ชนิดนี้ ถึงมีความสำคัญต่อการนำไปใช้งานในทุก ๆ สถานที่

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดต่างๆ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง คืออะไร?

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง หรือ Fire pump คือหนึ่งในเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย เช่น อาคารสูง สำนักงาน แหล่งชุมชน เป็นต้น ซึ่งจะมีให้เลือกหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมไปถึงระบบการควบคุม ที่มีทั้งแบบ MANUAL และ AUTOMATIC

การดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น หากอุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานก็จะสามาถช่วยบรรเทาและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สำหรับการดูแลรักษานั้น จะต้องมีความเข้าใจและคำนึงถึงหน้าที่ในองค์ประกอบต่าง ๆ ของเครื่องสูบน้ำ รวมถึงยังจะต้องมีการติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ใกล้กับประตูทางเข้า-ออกของห้องปั๊มน้ำเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังจะต้องใส่ใจในกระบวนการติดตั้งของการเดินท่อน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าต้องมีความถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพต่อการใช้งานสูงสุด

เข้าใจความแตกต่างและการดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

โดยทั่วไปแล้วเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่นิยมใช้กันจะมีอยู่ 3 แบบ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านการใช้งานและการบำรุงรักษา ดังนี้

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS

หรืออาจเรียกว่าชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง สำหรับเครื่องสูบชนิดนี้จะเหมาะกับ Flow rate ที่ไม่มากนัก โดยจะต้องเป็นการติดตั้งในลักษณะที่ระดับผิวน้ำจากแหล่งเก็บน้ำดับเพลิง หรือบ่อพักน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าตัวเครื่องสูบน้ำ

ในด้านการดูแลรักษา จะต้องทำการเช็กอัดจาระบีลูกปืนอย่างสม่ำเสมอ โดยในระหว่างการใช้งานให้เติมจาระบีสำหรับ Ball bearing โดยเฉพาะเข้าไปในทุก ๆ 3 เดือน หรือหากมีการเก็บเครื่องสูบน้ำไว้นานจนจาระบีเดิมเริ่มเสื่อมสภาพ ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนจาระบีใหม่เช่นกัน อีกหนึ่งข้อควรระวังก็คืออย่าอัดจาระบีมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ลูกปืนร้อน สำหรับการเติมจาระบีที่เหมาะสม ควรเติมจาระบีเพียง 3 ใน 4 ส่วนของปริมาณห้องตลับลูกปืนเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือการเช็ก Packing seal ซึ่งปกติแล้วจะมีน้ำในระบบเครื่องสูบน้ำไหลมาเลี้ยงที่ Packing seal ประมาณ 3 – 4 หยดต่อนาที แต่หากไหลออกมามากกว่านี้ให้ขัน Packing seal ให้แน่นแต่ต้องไม่แน่นจนเกินไป เพราะอาจเป็นเหตุให้เพลาปั๊มชำรุดและสึกกร่อนจากการเสียดสีกับ Packing seal ได้ แต่ถ้าหาก Packing seal เริ่มเสื่อมสภาพและไม่สามารถขันได้ ก็ควรจะต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อให้การใช้งานของเครื่องสูบน้ำมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด HORIZONTAL SPLIT CASE PUMPS

เหมาะสำหรับปริมาณการสูบน้ำน้อยไปจนถึงปริมาณสูบน้ำมาก (ประมาณ 500-5000 GPM) หากระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำหรือบ่อพักน้ำดับเพลิงอยู่สูงกว่าตัวปั๊ม ควรเลือกใช้เครื่องสูบประเภทนี้ 

เนื่องจากระบบการดูดและการส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำชนิดนี้ ถูกออกแบบให้อยู่ด้านข้าง ดังนั้นหากต้องการซ่อมแซมเครื่องสูบก็สามารถเปิด Casing ด้านบนออกได้เลย ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการซ่อมบำรุงอย่างมาก เพราะไม่ต้องถอดเครื่องภายในออกให้วุ่นวาย ส่วนการดูแลรักษาอื่น ๆ ก็จะคล้ายกับเครื่องสูบน้ำชนิด END SUCTION CENTRIFUGAL PUMPS ที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยจะต้องมีการตรวจสอบการอัดจาระบีลูกปืนในทุก ๆ 3 เดือนระหว่างการใช้งาน และตรวจเช็ก Packing seal ว่ามีการสึกกร่อนหรือมีหรือน้ำในระบบเครื่องสูบไหลมาเลี้ยง Packing seal เกิน 3 – 4 หยดต่อนาทีหรือไม่

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิด VERTICAL TURBINE PUMPS

เครื่องสูบน้ำที่ได้รับนิยมประเภทสุดท้าย เป็นเครื่องสูบน้ำที่ควรติดตั้งในลักษณะระดับผิวน้ำของแหล่งน้ำดับเพลิงหรือบ่อพักน้ำดับเพลิง ซึ่งจะต้องอยู่ต่ำกว่าตัวเครื่อง ในกรณีที่ใบพัดเดียวของเครื่องสูบน้ำไม่ตอบโจทย์กับการใช้งาน สามารถเปลี่ยนไปใช้ใบพัดหลายใบได้อีกด้วย 

ในด้านการดูแลรักษา เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบมาให้บำรุงรักษาได้ง่ายและสะดวก สามารถถอด Mechanical seal ออกมาซ่อมได้เลยโดยไม่ต้องถอดมอเตอร์ออกมาจากตัวเรือนปั๊ม

การปรับขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

วิธีการปรับขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอย่างเหมาะสม

NFPA 20  คือ มาตรฐานการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงมากที่สุดสำหรับการเลือกเครื่องสูบน้ำ และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 

สำหรับอาคารสูงควรใช้ระบบเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติขนาด 500 แกลลอนต่อนาทีและ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ส่วนอาคารทั่วไปสามารถใช้ระบบเครื่องสูบน้ำแบบ Manual ได้ โดยใช้ความดันที่เหมาะสม ทั้งนี้จะต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้างของอาคารก่อนทำการปรับขนาดเครื่องสูบน้ำร่วมด้วย

บี.กริม เทรดดิ้ง เราเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Patterson จากสหรัฐอเมริกา เราพร้อมให้บริการโดยทีมงานและทีมช่างมืออาชีพโดยเฉพาะ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดานล่างนี้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

👷🏻ติดต่อ : คุณป้อมเพชร วิศยทักษิณ ผู้จัดการฝ่ายขาย (Mechanical Department)
📱เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3211 / 081-610-6604
📱Line id : Pompetch.w

🌐 https://bgrimmtrading.com/contact-us/
📧 อีเมล: [email protected]
📱เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3211

เรื่องล่าสุด