EGAT South Bangkok Power Plant Renovation Phase 1 (MFP) (DFP)

2018

ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: EGAT South Bangkok Power Plant Renovation Phase 1 (MFP) (DFP)
  • ลูกค้า: EGAT
  • สถานที่: สมุทรปราการ
  • ประเภทโครงการ: อาคารสำนักงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2561
  • ผลิตภัณฑ์: PUMP Model: 12X8 MAAH FLOW (USGPM) : 2500 TDH (FT) : 370