Holiday Inn Hotel Pattaya

2021

ผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Holiday Inn Hotel Pattaya
  • สถานที่: Pattaya Chonburi
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ผลิตภัณฑ์: Electronic Door Locks