Kantary Korat Hotel

2021

ผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตู (โปรเจค)
  • ชื่อโครงการ: Kantary Korat Hotel
  • ลูกค้า: บริษัท เกษมกิจ จำกัด
  • สถานที่: นครราชสีมา
  • ประเภทโครงการ: โรงแรม
  • โครงการปรับปรุงหรือใหม่: โครงการสร้างใหม่
  • ปี: 2018
  • ผลิตภัณฑ์: Electronic Door Locks